Doradztwo

Gospodarcze

Zrób dzisiaj to, o czym zaczniesz marzyć jutro. Jesteśmy po to

aby Twoje plany inwestycyjne stawały się rzeczywistością.

Podstawowym filarem działalności Coact sp. z o.o. (obok projektów środowiskowych) jest doradztwo gospodarcze,

a w szczególności pozyskiwanie dofinansowania

dla przedsiębiorców ze źródeł zewnętrznych

(środki unijne i krajowe).

Nasi doradcy zaproponują Państwu najbardziej optymalne rozwiązania dofinansowania zaplanowanych inwestycji oraz będą dla Państwa wsparciem

na każdym etapie ich realizacji.

Zrób dzisiaj to, o czym zaczniesz marzyć jutro. Jesteśmy po to aby Twoje plany inwestycyjne stawały się rzeczywistością. Nasi doradcy zaproponują Państwu najbardziej optymalne rozwiązania dofinansowania zaplanowanych inwestycji oraz będą dla Państwa wsparciem na każdym etapie ich realizacji.

USŁUGI

Analiza możliwości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Dla Partnerów zainteresowanych pozyskaniem dotacji przeprowadzamy niezobowiązującą analizę możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Doradzamy z jakich źródeł dofinansować plany inwestycyjne i jak je zoptymalizować dla planowanych działań.

 

Zachęcamy do uzupełnienia formularza poniżej, skontaktujemy się z Państwem

w terminie 14 dni od momentu, w którym otrzymamy Państwa kwestionariusz.

 • Kwestionariusz dotacji

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Potwierdzam...

  Problem z serwerem.

  Wysłane!

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  Błąd

  * pola wymagane

Przygotowanie dokumentacji dotacyjnej

 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej- dokumentacja aplikacyjna składa się w większości przypadków z wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej, biznes planu oraz załączników.

Często występują dodatkowe dokumenty, zwłaszcza w przypadku projektów środowiskowych

 takie jak studium wykonalności czy ocena oddziaływania na środowisko.

 

Na usługę przygotowania dokumentacji dotacyjnej składają się następujące czynności:

 

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej, biznes planu oraz załączników
  oraz ewentualnych dokumentów dodatkowych takich jak studium wykonalności czy ocena oddziaływania na środowisko,
 • złożenie dokumentacji do właściwej instytucji i ew. uzupełnienia na etapie składania wniosku
  o dofinansowanie,
 • uzupełnienia do dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny formalnej,
 • uzupełnienia do dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny merytorycznej,
 • przygotowanie protestu i innych środków odwoławczych w przypadku niewłaściwej oceny formalnej i merytorycznej projektu,
 • przygotowanie dokumentów, wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • stały kontakt z Partnerem w trakcie procesu starania się o pozyskanie dotacji (monitorowanie statusu projektu w instytucji oceniającej, wsparcie doradcze w zakresie planowanej inwestycji ze środków zewnętrznych, inne).

Rozliczanie projektów

 

Po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego kluczowe jest właściwe rozliczenie dotacji tj. w zgodności nie tylko z zasadami rachunkowości i zakładowymi dokumentami, regulującymi te kwestie, ale także

(a może i przede wszystkim) w zgodności z wytycznymi w zakresie przygotowania wniosków o płatność w ramach danego programu operacyjnego. Nasi specjaliści przeszkolą Państwa w zakresie właściwego rozliczania projektów unijnych i krajowych, a także rozliczą Państwa projekty.

Ekspertyzy

 

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zarządzania projektami, rozwiązań środowiskowych, ekspertyz prawnych

i technicznych (z zakresu metalurgii i odlewnictwa).

Szkolenia

 

 • zarządzanie projektami,
 • klastry, powiązania kooperacyjne, transfer technologii,
 • przygotowanie projektu,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • rozliczanie projektów,
 • specjalistyczne środowiskowe,
 • prawne, w szczególności prawo cywilne, umów, gospodarcze, administracyjne.

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Schemat współpracy pomiędzy Coact sp. z o.o. a Partnerami

w zakresie sporządzania dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinasowań ze źródeł zewnętrznych.

Partner Coact sp. z o.o.

Przekazanie formularza dotacji (na wzorze przekazanym przez Coact Sp. z o.o.,

patrz: usługa Analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych )

Coact sp. z o.o. Partner

W terminie 14 dni od przekazania formularza Coact przekazuje Klientowi memorandum (Analiza możliwości finansowania inwestycji)

Partner Coact sp. z o.o.

Potwierdzenie woli dalszej współpracy na podstawie którejś z przedstawionych w memorandum możliwości.

Spotkanie w sprawie optymalizacji zaproponowanych przez Coact sp. z o.o. rozwiązań

oraz kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej/Wszystkie dotychczasowe działania są dla Klienta bezkosztowe, za przygotowywanie analizy (tzw. memorandum) Klient nie ponosi żadnych kosztów i przed odpisaniem umowy może na każdym etapie zrezygnować ze współpracy.

Kadra

Joanna Trzópek-Paszkiewicz
Kierownik Działu

Doświadczenie zawodowe

 

tel: + 48 537 437 626

Doradztwo gospodarcze

Kontakt

Usługi

O nas